Sběr, odvoz a odstranění odpadů

Provádíme odvoz odpadů ze živností, průmyslu i od občanů na území Prahy, i v ostatních krajích ČR.

Zajistíme odvoz, odstranění a využití odpadů, a to jak odpadů ostatních, tak i odpadů nebezpečných, dle Katalogu odpadů s výjimkou výbušnin a radioaktivních látek. Veškerou činnost provádíme v souladu s platným integrovaným povolením pro provozovatele zařízení.

Pro odvoz pevných odpadů nabízíme kontejnery o objemech od 3m3 do 12m3, pro odvoz odpadů kapalných potom cisterny o objemech od 4m3 do 30m3.

V rámci odvozu a odstranění odpadů provádíme zejména tyto činnosti:

  • Přistavení kontejnerů dle typu a objemu odpadu
  • Naložení odpadů našimi pracovníky
  • Odsátí kapalných odpadů našimi cisternami
  • Odvoz odpadů do naší provozovny
  • Vystavení potřebných dokladů dle zákona o odpadech
  • Separace a dotřídění odpadů na našem sběrném dvoře (papír, plasty, kovy, dřevo atd.)
  • Příprava odpadů k dalšímu využití
  • Likvidace kapalných odpadů

V případě, že nechcete pro odvoz odpadů využít našich kontejnerových a cisternových vozů, můžete odpady do naší provozovny v Praze 9, Vinoři dopravit vlastními silami. Odpady přijímáme každý pracovní den od 6:30 do 15:00, nebo na základě dohody v jinou dobu.