Dodávky sorbentů, obalů a havarijních souprav

Našim zákazníkům nabízíme kromě služeb v oblasti ekologie a odpadového hospodářství také dodávku výrobků pro ochranu životního prostředí.

Nabízíme tyto výrobky pro ochranu životního prostředí:

  • Sorbenty a havarijní soupravy na olej i chemikálie
  • Nádoby na odpady
  • Návrh a dodávka kompletních "Sběrných míst pro odpady" dle Vašich požadavků a možností