Podnikový ekolog a odpadový hospodář

V oblasti ochrany životního prostředí značně vzrostly povinnosti společností a s tím také výrazně vzrostly nároky na kvalifikaci osob, které jsou za plnění těchto povinností ve firmách zodpovědné. Z tohoto důvodu Vám nabízíme služby podnikového ekologa a odpadového hospodáře, který se ve Vaší společnosti postará o vše, co se ochrany životního prostředí týká.

Zajistíme vedení veškeré potřebné agendy, zpracujeme nutnou dokumentaci a vyřídíme veškerou komunikaci se státní správou, a to vše v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Podnikový ekolog a odpadový hospodář pro Vás zajistí:

  • Vstupní audit a aktualizaci legislativního stavu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 86/2002 Sb. o ovzduší a předpisů souvisejících
  • Vedení agendy spojené s dodržováním závazných právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí (roční hlášení o produkci odpadů, evidence odpadů atd.)
  • Metodické řízení a odborný dohled na úseku ochrany životního prostředí, včetně návrhů na opatření
  • Zajištění analytické kontroly odpadních vod v rozsahu sledovaných ukazatelů znečištění, vyplývajících z příslušných předpisů