Kontakt

Sekretariát 283 891 057
Sekretariát 725 606 473
Dispečink 739 004 493
info@ape.cz
Rosická 795, Praha 9

Aktuality

Ohlašovací povinnosti za rok 2016

Publikováno 13.01.2017

Vážení klienti,

s koncem roku 2016 se přiblížil termín pro plnění ohlašovacích povinností za rok 2016. V našem článku uvádíme přehled ohlašovacích povinností včetně zákonných termínů pro jejich plnění.

Změna způsobu vedení evidence přepravy NO k 1.1.2017

Publikováno 30.12.2016

Vážení zákazníci,

od 1.1.2017 již není možné používat pro evidenci přepravy nebezpečných odpadů EVIDENČNÍ LIST PŘEPRAVOVANÝCH NO (E​LPNO) , ale nově se používá ​OHLAŠOVACÍ LIST PRO PŘEPRAVU NO. Náležitosti ohlašovacího listu a způsob vyplňování je stanoven  vyhláškou č. 383/2001 Sb., v platném znění, příloha č. 26. 

Bližší informace jsou dále uvedeny ve sdělení MŽP, odboru odpadů.

Ekologie = život, myslete na život...

Potřebujete řešit odpady, vody, chemické látky, ochranu ovzduší, bezpečnost a ochranu zdraví při práci či podnikovou ekologii a BOZP jako celek a řešíte dilema kvality a ceny? Pak jste tu správně!

Cílem společnosti A.P.E. s.r.o. je poskytovat komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, podnikové ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zákazníkům z řad živnostníků, průmyslových firem, občanů, ale i společností, které se zabývají nakládáním s odpady, ale nedisponují zařízením pro odstranění některých odpadů (např. zařízení pro odstranění kapalných odpadů).

Naše konkurenční výhody:

  • cena
  • vlastní zařízení pro odstranění kapalných odpadů
  • komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, podnikové ekologie a BOZP
  • vysoká odbornost, technická způsobilost a celkový přístup ke klientovi
  • pružnost při řešení Vašich požadavků

Kromě zpracování vybraných kapalných odpadů zajišťujeme odvoz a odstranění odpadů, nádoby a kontejnery na odpady, označení nádob na odpady, cisternové a kontejnerové vozy pro odvoz pevných a kapalných odpadů, čištění jímek, nádrží a lapolů, dodávku sorbentů a filtračních materiálů.