Kontakt

Sekretariát 283 891 057
Sekretariát 725 606 473
Dispečink 739 004 493
info@ape.cz
Rosická 795, Praha 9

Aktuality

Změna v označování prostředků na shromažďování nebezpečných odpadů

Publikováno 20.05.2016

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., konkrétně příloha č. 29. Jsou definovány nové požadavky na velikosti štítků označujících nebezpečný odpad, a to v závislosti na velikosti shromažďovací nádoby. Zároveň jsou nové požadavky na identifikační list nebezpečného odpad.

K přeznačení musí dojít do 31.5.2016.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

Jak na identifikační číslo zařízení a identifikační číslo provozovny? JEDNODUŠE

Publikováno 20.05.2016

Vážení obchodní partneři, pokud předáváte  odpady do našich ZAŘÍZENÍ, zde jsou jejich identifikační čísla:

Rosická 795, Praha 9-Vinoř: CZA 00869

Kolbenova 616, Praha 9-Vysočany: CZA 00513

Jako původci odpadů musíte znát své identifikační číslo provozovny

Jak ho zjistíte?  Toto číslo je možno najít na www.rzp.cz

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme!

Ekologie = život, myslete na život...

Potřebujete řešit odpady, vody, chemické látky, ochranu ovzduší, bezpečnost a ochranu zdraví při práci či podnikovou ekologii a BOZP jako celek a řešíte dilema kvality a ceny? Pak jste tu správně!

Cílem společnosti A.P.E. s.r.o. je poskytovat komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, podnikové ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zákazníkům z řad živnostníků, průmyslových firem, občanů, ale i společností, které se zabývají nakládáním s odpady, ale nedisponují zařízením pro odstranění některých odpadů (např. zařízení pro odstranění kapalných odpadů).

Naše konkurenční výhody:

  • cena
  • vlastní zařízení pro odstranění kapalných odpadů
  • komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, podnikové ekologie a BOZP
  • vysoká odbornost, technická způsobilost a celkový přístup ke klientovi
  • pružnost při řešení Vašich požadavků

Kromě zpracování vybraných kapalných odpadů zajišťujeme odvoz a odstranění odpadů, nádoby a kontejnery na odpady, označení nádob na odpady, cisternové a kontejnerové vozy pro odvoz pevných a kapalných odpadů, čištění jímek, nádrží a lapolů, dodávku sorbentů a filtračních materiálů.